MPLAYER KILLS SPEECH

Gene Collins collins9408 at gmail.com
Fri Oct 27 05:58:01 EDT 2017


Hi Craig!  You obviously hav something in your boot  scripts that is
calling pulseaudio.  Check in /etc/init.d for pulse*, and move it to
somdwhere it won't get executed, then reboot.  When you want to log in
to gnome and use orca, you can manually run the script with the start
parameter.  When you are finished with gnome, you can rerun the script
with the stop parameter.

If this doesn't help, give me acall.

Gene

>SGksIGd1eXMsCgpJIGtpbGxlZCAzMzM1LCBraXJrLCBtb3ZlZCB0aGUgb25seSBwdWxzZSBmaWxl
>IGluIC91c3Ivc2hhcmUvYWxzYSwKY2FsbGVkIHB1bHNlLWFsc2EuY29uZiBmcm9tIHRoZSBkaXJl
>Y3RvcnksIHJlYm9vdGVkLCBhbmQgaGVhcidzIHdoYXQgSQpnb3Qgd2hlbiBJIGRpZCAKCnBzIGF1
>eCB8IGdyZXAgcHVsc2UKCnRoZSBzY3JlZW4gc2FpZCwKCjMzNzEgIDAuMCAgMC4yIDIzMjc0OCAg
>NTgyMCA/ICAgICAgICBTPGwgIDE4OjI5ICAgMDowMAovdXNyL2Jpbi9wdWxzZWF1ZGlvIC0tc3Rh
>cnQgLS1sb2ctdGFyZ2V0PXN5c2xvZwpjcmFpZyAgICAgNDA4MyAgMC43ICAwLjMgMjQzMTgwICA2
>MjQ0ID8gICAgICAgIFM8bCAgMTg6MzEgICAwOjAwCi91c3IvYmluL3B1bHNlYXVkaW8gLS1zdGFy
>dCAtLWxvZy10YXJnZXQ9c3lzbG9nCnJvb3QgICAgICA0MTMxICAwLjAgIDAuMCAgIDc4NDAgICA4
>NDggdHR5NiAgICAgUysgICAxODozMiAgIDA6MDAgZ3JlcApwdWxzZQoKTG90cyBtb3JlIGluZm9y
>bWF0aW9uLCB0aGVyZS4KCldoYXQgbmV4dD8KCkNyYWlnIE1hcnRpbgo+U0dWNUlFTnlZV2xuT2lC
>VWFHVWdiMjVzZVNCMGFXMWxJRWtnYzJWbElIUm9ZWFFnWW1Wb1lYWnBiM1Z5SUdseklIZG9aVzRn
>Y0hWcwo+YzJWaGRXUnBieUJwY3lCeWRXNXVhVzVuSUdGdVpDQnBkQ0JuWlhSeklHbHVJSFJvWlNC
>M1lYa2diMllnYlhWc2RHbHdiR1VnWVhWawo+YVc4Z2MzUnlaV0Z0Y3k0Z1ZHOGdZMmhsWTJzZ2FX
>WWdkR2hoZENkeklIUm9aU0JqWVhObElIbHZkU0JqWVc0NkNncHdjeUJoZFhnZwo+ZkNCbmNtVndJ
>SEIxYkhObENncEJibVFnYTJsc2JDQnBkQ0J2Wm1ZZ2FYUWdjSFZzYzJWaGRXUnBieUJwY3lCeWRX
>NXVhVzVuTGlCWgo+YjNVZ2MyaHZkV3hrSUdGc2MyOGdZMmhsWTJzZ2RHOGdjMlZsQ21sbUlIUm9a
>WEpsSUdseklHRWdjSFZzYzJWaGRXUnBieTVqYjI1bQo+SUc5eUlITnZiV1YwYUdsdVp5QnNhV3Rs
>SUhSb1lYUWdhVzRLTDNWemNpOXphR0Z5WlM5aGJITmhMeUJoYm1RZ2NtVnRiM1psSUdsMAo+SUhk
>b2FXTm9JSGRwYkd3Z2NISmxkbVZ1ZENCaGJITmhJR1p5YjIwZ2NtVnpkR0Z5ZEdsdVp3cHBkQzRL
>Q2xSb1lYUW5jeUJ0ZVNCdgo+Ym14NUlITjFaMmRsYzNScGIyNHVJRmx2ZFNCallXNGdkSEo1SUhK
>bGJXOTJhVzVuSUhSb1pTQndkV3h6WldGMVpHbHZJSEJoWTJ0aAo+WjJVS1luVjBJR2wwSUdseklH
>RWdaR1Z3Wlc1a1pXNWplU0JtYjNJZ1lTQnNiM1FnYjJZZ2IzUm9aWElnY0dGamEyRm5aWE1nYzI4
>Zwo+ZDJsc2JDQndjbTlpWVdKc2VTQmlaUXB5WldsdWMzUmhiR3hsWkNCdmJpQm1kWFIxY21VZ1lY
>QjBJSFZ3WjNKaFpHVnpMZ29LVDI0Zwo+VkdoMUxDQXlOaUJQWTNRZ01qQXhOeXdnUTNKaGFXY2dU
>V0Z5ZEdsdUlIZHliM1JsT2dvS1BpQklhU3dnWjNWNWN5d0tQZ28rSUVrZwo+YUdGMlpTQmhJSGRs
>YVhKa0lIUm9hVzVuSUdkdmFXNW5JRzl1TGlBZ1YyaGxiaUJKSUhOMFlYSjBJRTBnY0d4aGVXVnlM
>Q0JwZENCeQo+ZFc1eklIUm9jbTkxWjJnS1BpQjBhR1VnWm1sc1pTQnZMbXNzSUdKMWRDQnViM1Jv
>YVc1bklHTnZiV1Z6SUc5MWRDQnZaaUIwYUdVZwo+YzNCbFlXdGxjbk1zSUdGdVpDQmhiR3dnYlhr
>Z2MzQmxaV05vQ2o0Z1oyOWxjeUJoZDJGNUlHbHVJRzE1SUhSbGVIUWdZMjl1YzI5cwo+WlhNdUNq
>NEtQaUJKSjIwZ2NuVnVibWx1WnlCWGFHVmxlbmtnUkdWaWFXRnVJRk5sZG1WdUlITnBlSFI1TFda
>dmRYSXRZbWwwTGlBZwo+VjJoaGRDQnpZWGtnZVc5MVB3bytJRU55WVdsbklFMWhjblJwYmdvK0Nq
>NGdhM2t3YjBCcll5NXljaTVqYjIwS1BpQmZYMTlmWDE5Zgo+WDE5ZlgxOWZYMTlmWDE5ZlgxOWZY
>MTlmWDE5ZlgxOWZYMTlmWDE5ZlgxOWZYMTlmWDE5Zlh3bytJRk53WldGcmRYQWdiV0ZwYkdsdQo+
>WnlCc2FYTjBDajRnVTNCbFlXdDFjRUJzYVc1MWVDMXpjR1ZoYTNWd0xtOXlad28rSUdoMGRIQTZM
>eTlzYVc1MWVDMXpjR1ZoYTNWdwo+TG05eVp5OWpaMmt0WW1sdUwyMWhhV3h0WVc0dmJHbHpkR2x1
>Wm04dmMzQmxZV3QxY0FvS0xTMGdDbGRsYkd3Z2RHaGhkQ2R6SUdsMAo+SUhSb1pXNHNJR052Ykc5
>MWNpQnRaU0J6WldOMWNtVWhDZ290TFMwdExVSkZSMGxPSUZCSFVDQlFWVUpNU1VNZ1MwVlpJRUpN
>VDBOTAo+TFMwdExTMEtWbVZ5YzJsdmJqb2dSMjUxVUVjZ2RqRUtDbTFSUlU1Q1JsbFdOVVJOUWtO
>QlF6QTJNRzFpYzI1TWFFZFFhbTVHYTJZdwo+VWpCd0t6ZE5lR05tZUd4UGRYazFkMk00ZVRVNWVU
>bGFUa1l3VWxwRU1YTUtUMVJGYzBScGFEUjJSRGxaU2pONlFUYzRWbk5DVlVSTAo+TkRkaGFVUlha
>SFZvTTI1SWVsbE9NbHBUZFhoQlVUbDFOM0ZRY1hCb1EwY3dhbEJoWjFSVk9BcHdOeXREWldWNVlU
>UkpOVzlrVjNSeAo+SzA1clpqRlZja2hDTjB0TFJYUmxlSEJvVTNSVGQxVkhOVUpvYVRSaVlqZzBX
>V2x1YlZndllUTkpLMDlIVmpGRUNtSjVORkZDVTJSUQo+ZGxOMVJIY3djVVpyZEM5MVkweDVSWGQy
>TkV3MmJFUnFiMGd5UjBZcmRHNURaWGMwVTBwMGJHbEtSblpCTVdzM1RuQlhUelpJVnprSwo+WVZk
>MFFuaG1XVlU0TldOaldrdENVMFV5Tlhrck9VdHdjbFZEYm1OV1ZIQmhWbk16Um5wMFExZEhNR1JS
>VWxoSWRrVmlWaXRFWVcxdwo+TDBsQ1pEbEtkZ3BJV2xnM1lYcHhZa1ZTVldFdlJtcFFWRWxzV21o
>b1NUbFdkR0ZhWVVabVNsTklLelZCUWtWQ1FVRkhNRWhWZEhCago+YlhOblZXMVdjR015Vm5sSlJI
>aHlDbUZZU25KUlNFcHNZVmhPYkdOdVRYVlpNa1VyYVZGRkswSkNUVUpCWjBGdlFsRktWMFpsVVhw
>Qgo+YUhORVFsRnJRVVJUT0VGQ1ozTktRMEZqUkVGbldWWUtRMEZKU2tObmMwVkdaMGxFUVZGSlpV
>RlJTVmhuUVVGTFExSkJTRlJGYzJzMwo+VlZGVlZXOWxkVUl2ZDBseGMyUk1RMlpFY2xOMmNqTnha
>emR5UzBKRVp3cHlkVFEwVDAxMVVtbDBObWhpWkZkR1dtcHRlR05qUTJScQo+WlU1b1FrcFNWbVEx
>ZDNKRmNXcHFOVmx2Y1ZGQmFHMWhZMWhoUlVJd1JFOHZWRnBzUkdkdkNtdFZaa3BOTjJ4eWRGRkVO
>RzFaVlRsSAo+Vm5SeWVrcDRRMHB2UWxWNVpVMVdiazFLZERNNVJqa3hkRUoxTUcxWlRUWnZTUzlr
>ZGpneFpIZDRTWFlyS3pRS2FHbzFOVlJhTkVkSAo+TjBSSFdVRjVORXgzVG1JcmJtOU9ZbWwyWjA5
>R1NHeHVaazV4T0c1NGFGcHJTR0pLWkZsTFVDdHpjSFJhVDB3MWMyRm5iVUpSV2dwcAo+VXpsVFZF
>STFOR2N2VlRkS2RIUXhSbVVyU25kRWJXSjRVV2hpVTBoaE9VcDFWMjR3ZUZvNFEzUlphSEo2TURa
>NFUzRmFiRFYyY0Uxcwo+WVdzelpWY3lDbmcyYlRaSlkzRmFabmwxU1RKTE4xY3ZPVUpEWjJOelVY
>bFplblZtVHpSSGF6bExlVkJPU1ZOemExZzJjRVpDVEhWTwo+ZUVsSU5taGtabmhUV1ZsdE9Ya0tk
>VkZGVGtKR1dWWTFSRTFDUTBGRGRFMTVhRWh2WnpWTlVqWmxVVlZRVkhnM1psZElOVzUwYTJkRAo+
>ZEcxWGRsRndOR3hqUzJvd1NFaGlkR1ZFVjJkc1V3cE9WbUpYUzFkRmF6bFFRVXRCTkZWbFVWWlZT
>RFIyVDJoVVVtaEJVSEIxUkZWaAo+ZGt4a2NESjBSSFJVTjFwQ1ZtZzVNVUl6UVZkSlRUWXJOMlpK
>ZG5sVkNqSjFXWFF4Y1M5RFRtcG5ZVGhTYkd4WVFsUTNiVmN5ZWtoSAo+UlZsUlJrbHJRa3AyY1d4
>Vk1GQk9NVWhzZUZKYVNXSlRVMFZpSzNwUmRWWkJaQ3R3YURNS2EzUXZiMXB2YmpOYVlrNXRTMmNy
>WVhKego+V1UxdFMydFpTakJTUlhkTFVXbGlOMmcxV0d3ek1XRkxOelJZYlZkQ2NESkxlU3RzYjNC
>elNsTlFPSGR3U0FwQlprTTNNV2cwY3pOTQo+UkcwNFFVUklSakZPY3pSTGRVZGFaRXhVZFdkeU9I
>VnBVRzAxYTBWS1JrZGxjekYxV1V0NU9GSTNUMVJHYTI4d1RrVjFTbXQyQ2xOVQo+Wm5CUVdXNVVW
>VEp4UkVOS1FrZ3dPSHBhUlhKSkx6WlpRa2xzVTNORFUyUmxNMEZDUlVKQlFVZEtRVk5WUlVkQlJV
>TkJRVGhHUVd4Wgo+VmpWRVRVTUtSM2QzUmtOUlFVNU1kMEZCUTJkclVVSXdlRXhLVHpGRlJrWkxR
>VzFuWmk5a00yUnJNUzlJWjIxR09ISnRkbGxXY25Vdgo+YUVwMmJVbHdiV2xNY1ZCc05RcGlXVk4z
>WkZwbFZTdHJPREp4Y0RONFFVTk5NbmxOU21oUGFEZzVVMmRJYzJGaGNWRkJSVEZ4YnpWeQo+UVVw
>alUwYzNMeXMzVFM5cmVtWTBkUzlYVFM5RkNuVnVXRVIwVEd0aWVtazFXbXdyWjJwdmFXdHlaazlv
>WjBZd1RtMTFSMlJzY2s5dAo+WlRoaE5uVmxOeXRwUlRSWVRFRnZNQzlxYUZac2FEUTFUelpKY1RB
>S01FUkhlV1ZHY2pJeVkxSXphbHBxTkhkU2JWQjNOWHBxTkhJdgo+YzFkak1EWlZabkYxVmtGRlRX
>MW1TWFpLVFdGSFdYWjNRa2tyVkZVMlowazRUV3BNWlFwV1JGa3dkbUY1TDI1Uk56bG1XRk5NVVcx
>Wgo+UlhacWQwdFlTV0YyVVhVNVl6aFVSblF3ZWpsRlJHUnZTVTE0TmpsYWRXNXhXblZaVVVsdWVH
>RlVLMk5NQ21rNWVtaHBhRTFIZWpSWQo+UVRGeE0ySnNURTVZTTBrd2FsZDZRV0V5TTFwamFFazNh
>SFJqTTJ0bWVIQXhhbGR4Y2tkNVIwVkpaejA5Q2oxdWNsQklDaTB0TFMwdAo+UlU1RUlGQkhVQ0JR
>VlVKTVNVTWdTMFZaSUVKTVQwTkxMUzB0TFMwS1gxOWZYMTlmWDE5ZlgxOWZYMTlmWDE5ZlgxOWZY
>MTlmWDE5Zgo+WDE5ZlgxOWZYMTlmWDE5ZlgxOWZYMTlmWDE4S1UzQmxZV3QxY0NCdFlXbHNhVzVu
>SUd4cGMzUUtVM0JsWVd0MWNFQnNhVzUxZUMxego+Y0dWaGEzVndMbTl5Wndwb2RIUndPaTh2Ykds
>dWRYZ3RjM0JsWVd0MWNDNXZjbWN2WTJkcExXSnBiaTl0WVdsc2JXRnVMMnhwYzNScAo+Ym1adkwz
>TndaV0ZyZFhBSwpfX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
>XwpTcGVha3VwIG1haWxpbmcgbGlzdApTcGVha3VwQGxpbnV4LXNwZWFrdXAub3JnCmh0dHA6Ly9s
>aW51eC1zcGVha3VwLm9yZy9jZ2ktYmluL21haWxtYW4vbGlzdGluZm8vc3BlYWt1cAo=


More information about the Speakup mailing list